Klubbavtale med Arctic Buesport AS

Arctic Buesport AS logoVed årsskiftet inngjekk Førde bogeskyttarklubb eit samarbeid med Arctic Buesport som leverandør av utstyr til både klubben og medlemmane. Vi har hatt svært god rekruttering det siste året, og er glade for å få på plass ein slik avtale. Gjennom avtalen sikrar vi oss best mogleg pris både på nyinnkjøp og supplering. Vi har allereie lang erfaring med Arctic Buesport som leverandør og veit at dei både er konkurransedyktige på pris, leveringsdyktige og at dei yter svært god service og oppfølging. Dette gjeld ikkje minst alt vi treng for å gjennomføre NM innandørs bogeskyting 2019 5. til 7. april.