Forbundets sølv til Ole Magnar

Ole Magnar med diplomOle Magnar Stein ble tildelt Bueskytterforbundets hederstegn i sølv for sin innsats for klubb og idrett. Hederstegnet ble delt ut på bueskytter tinget som pågår ved Gardermoen denne helga. Ole Magnar ble også tildelt æresmedlemskap på årsmøtet i klubben 7. april.

Ole Magnar hevder med kjent selvironi at han sannsynligvis er en av dem i Norge som over tid har SETT flest bueskytterstevner som pappa, instruktør, ledsager, tillitsvalgt, dommer og funksjonær før han også begynte å skyte selv, men også etterpå. I klubben er han en viktig kunnskapskilde, erfaringsbærer og stemningsskaper, samtidig som han har et jordnært og pragmatisk tilnærming til idrettens vesen og alt rundt. Med en vid kontaktflate har han åpnet mange muligheter for klubben som har vært nyttige til kompetanseutvikling, nye aktiviteter og uante muligheter. Ole Magnar er heller ikke av dem som sier nei når noe skal gjøres. Han er et sikkert kort når det må dugnad til.

Uten Ole Magnars organisasjonsevne, ukuelige pågangsmot, tiltakslyst og gode humør ville slike ting som NM innendørs 2019 i Førdehuset neppe vært mulig.

Førde bogeskyttarklubb gratulerer vår Grand Old Man.